Month: April 2020

ଜୋତିବା ଫୁଲେ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ

ହେଲେ ଫୁଲେ ଦମ୍ପତି ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ପ୍ରଥା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ…