Category: ବହୁଜନ ଇତିହାସ

ଅମାଦୁଲାର୍ ଇତିହାସ କଥା (ଭାଗ-୧): ପୂଝାରି ଗଣାର୍ ବସା

ଝାର୍ ପତର୍ ଲଟା ଭିତରେଜଙ୍ଗଲ୍ ଖମନ୍ ହୁ କରୁଥିଲାମାଇଜି ନାଇ କି ମୁନସ୍ ନାଇବାଗ୍ ଡୁର୍କା ଚେରେ ଚିର୍ଗୁଲ୍ସଭେ ବସା ହୀ ଥିଲା । ବାଟ ନାଇ…

ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବଞ୍ଚିତ ସମାଜ

ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ | ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ | ଶିକ୍ଷା…

“ଜୟ ଭୀମ ଫିଲିମ୍ ଆମର୍ ସମାଜ୍ ର ଗୁଟେ ନୀତିଦିନିଆ ସତ୍ ଏ ”

ଜୟ ଭୀମ ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଶବ୍ଦ ଆଏ ଯେନ୍ ଟା କହୁଥିଲା ଲୋକ କହେଲେ କି କେନ ଶୁନଲେ ତାକର୍ ଛାତି ଚାରିଗୁନା ଅଧିକା ଫୁଲି ଯାଏସି…

ଶୁଦ୍ର ଚେତନା ଏବଂ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ !

ବର୍ତମାନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଦ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖି ଲେଖକମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ, ଯଦ୍ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ର…

ଶବ୍ଦର ଊର୍ଦ୍ଧରେ ତମେ ଜ୍ୟୋତିବା

କ୍ରାନ୍ତିଜ୍ୟୋତି ତମେ ଜ୍ୟୋତିବାରାଓଶବ୍ଦରେ ନାହିଁ ତୁମପରି ବୀରଶବ୍ଦରେ ନାହିଁ ତୁମପରି ଜ୍ଞାନୀଶବ୍ଦରେ ନାହିଁ ତୁମପରି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତଶବ୍ଦରେ ହୁଏତ ବିସ୍ତାର କରି…