Month: July 2023

ରାଉରକେଲା ରୁ ରାଞ୍ଚି: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି…

ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ, ମସିହା ୨୦୨୩, ନୁଆବର୍ଷ |  ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ ଯାତ୍ରାରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ | ରାଉରକେଲା ରୁ ରାଞ୍ଚିକୁ ରେଳରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ାଜହାଜରେ…