ଜାତିପ୍ରଥା, ଆରକ୍ଷଣ,ଧର୍ଷଣ, ଶୋଷଣ

ଆଉ କେତେ ଶବ୍ଦ ବାଜେ ମୋ କାନ ରେ

ଚେତାବନୀ ମିଳୁଛି କି

ଦଳିତ ଜାତି କୁ ଧ୍ଵଂସ କରିବାର ।

କି ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ବାନ

ଆହ୍ବାନ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ???

ଏଠି ନ୍ୟାୟ ନା ରେ ମିଳେ ଆଶ୍ଵାସନା

ଏଠି ଶିକ୍ଷ୍ୟା ନା ରେ ମିଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୁ ଭର୍ସନା

ମଇଳା କରୁଥିବା ଲୋକ ର ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ

ମଇଳା ଉଠାଉଥିବl ଲୋକ ଏଠି ଚୋର ସଈତାନ୍

ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ଵାନ କି,

ସେ ମାନସିକ ଗୋଲାମୀ କୁ ଭାଙ୍ଗିବାର????

ଶିକ୍ଷ୍ୟା ର ଅଭାବ ପୁଣି ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠୀ ହାହାକାର,

ମୁଣ୍ଡ ଗୋଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଛାତ

ଛାତ ଅଛି ତ ଦଳିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି ଲାଥ ।

ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ବାନ କି,

ସେଇ ସମାଜ କୁ ଲାଥ ମାରି ନୂଆ ପରିଚୟ ଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର????

କେବେ ଭାବିନ କି କଣ ମିଳୁଛି ଏଠି ??

କେବେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିନ କି ??

ସେଇ ରାଜନୀତି ର ରାଜ ସିଂହାସନ କୁ ,

ଉଠାଅ ନିଜକୁ !! ,

ନା ମରିଯିବ ସେମିତି ହୋଇ ?

ରକ୍ତ ମାଂସ ର ଶରୀର ଯେ ଥିବ,

ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ କୁ ଲୋକେ ପକାଉ ଥିବେ ଛେପ।

ଲାଗେ ନାହିଁ ତମକୁ କି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ବାନ ?

ନିଜେ ହିଁ ରାଜା ବୋଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ବାଟ !!

ଧର୍ମ ବିବାଦ ଠୁ ବଳି ଏଠି ଜାତି ଜାତି ର ବିବାଦ

ଏଠି ଦଳିତ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ର ଅନ୍ତ ହୁଏ ବଳାତ୍କାର ରେ

ଏଠି ସବର୍ଣ୍ଣ ର ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ବିବାହ ର ସଂସ୍କାର ରେ

ପୁଣି, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜା ହୁଏ ଏଠି ଜାତି

ଜାତି ଛୋଟ ତ ପଡ଼ିବ ଜୀବନ ବାଜି

ଜାତି ବଡ଼ ତ ହାରିଯିବ ଏଠି ଧର୍ମ ବି ତାର ବାଜି

ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ଵାନ

ଆହ୍ଵାନ କି ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ରେ ନ ଭାସି,

ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଥ ।

ତମକୁ ବି ଘୃଣା ଆଉ ମତେ ବି ନିର୍ଯାତନା,

ତମର ଖାଲି ଜାତି ବଡ଼ ଆଉ ମୋର ଛୋଟ,

ହେଲେ ଶିକୁଳି ତ ସମାନ୍ ଲାଗେ ମତେ,

କଣ ହେଲା ଚମକି ଗଲ !!?

ଜାଣିନ କି, ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଛ

ସେଟା ପୁରୁଷବାଦି ସମାଜ୍ ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଗୋଟେ ନାଟ।

ଲାଗେନା କି  ତୁମକୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ବାନ ?

ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରେ ଡେଣା ଝାଡି ଉଡ଼ିବାର

ଏଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ଵାନ !!

ଆହ୍ଵାନ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ର !!?

ଲେଖିକା : ବାପ୍ତୀସ୍ମିତା ଛତ୍ରିଆ